HVAC & geothermie

We onderscheiden in deze installaties drie belangrijke componenten: de productie van warmte of koude, de verdeling van energie en de afgifte-elementen in de ruimtes.

Deze omvangrijke installaties worden zeer vroeg in het project geëvalueerd vanuit energetische haalbaarheidsstudies, het vooropgestelde comfort en de duurzaamheidsambities. Deze evaluatie ondersteunt de keuzes voor het opwekken van warmte en koude, voor de ventilatieconcepten en voor de afgiftemodi in de ruimtes zelf.  De manier waarop we energie toevoegen of onttrekken in de ruimte bepaalt het ervaringscomfort van de gebruiker. Het is belangrijk voor de ontwerpregie dat de concepten en de respectievelijke technische ruimtes snel geïntegreerd worden. 

Projecten