auditrapporten

Vanuit een analyse en inventaris van bestaande installaties maken we aanbevelingen voor renovatie, vervanging of aanpassing. Niet-conformiteit aan wetgeving, aanzienlijke besparingen op energieverbruik, een klachtenpatroon, vooruitzicht op een renovatie door ouderdom, zijn dikwijls de aanleidingen voor een auditrapport.