brandbeveiliging & sprinkler

De brandbeveiliging van een gebouw en van een site is op te vatten als een geheel van installaties die elkaar “verwittigen” en respectievelijke “acties nemen”.  Deze matrix van acties en reacties wordt geïmplementeerd in elk project volgens de van toepassing zijnde wetgevingen.  Wij ontwerpen en bepalen niet alleen de interacties tussen de verschillende onderdelen maar ook de installaties zelf : sprinklerinstallaties, mechanische rook- en warmte afvoerinstallaties, branddetectiesystemen, natte en droge brandleiding en eerste blusmiddelen, rookkoepels, aansturing van de brandkleppen, droge blussystemen, … .

De algemene brandveiligheid is fundamenteel.

Projecten