naar overzicht

Willy Naessens Group

Bij de start van dit dossier zijn twee grote ambities geuit: absoluut comfort en duurzaamheid. Vanuit deze stellingen is het ontwerpproces gestart. Vooreerst werd de volledige huid van het gebouw geoptimaliseerd in functie van warmtewinsten, warmteverliezen en daglichttoetreding. Vervolgens heeft de netto-energiebehoefte van het gebouw met de aangenomen gebruikersprofielen de installaties gedimensioneerd. De kantoren worden geklimatiseerd met klimaatplafonds en betonkernactivering. Dit betekent koelen met een hoog watertemperatuurregime en verwarmen met een laag watertemperatuurregime. De energie wordt opgewekt door een bivalente installatie: warmtepomp grond/water met een geothermisch gesloten veld en een stookketel. Het centrale atrium is uitgerust met vloerverwarming en een verdringingsventilatie die gebruikt wordt bij evenementen. De gelijkvloerse verdieping omvat verschillende vergaderzalen, een eigen grootkeuken, een restaurant en private dining room. De luchtbehandeling is vraaggestuurd met maximale latente en voelbare warmterecuperatie.
De kantoren worden verlicht met energievriendelijke sturingsconcepten. Er zijn kleine slimme schakelkringen voorzien. Afwezigheidsdetectie en de kantoor- verlichtingstoestellen zijn uitgerust met een daglichtsturing.
De daken zijn voorzien van een fotovoltaïsche installatie en een gedeeltelijk groendak. De opbrengst van de PV installatie wordt gebruikt voor de primaire energie van de warmtepompinstallatie. Alle sanitair, toiletten en urinoirs worden gespoeld met regenwater.
Onze mening: duurzaamheid genereert comfort in dit project.

  • Opdrachtgever Willy Naessens nv
  • Plaats Wortegem-Petegem
  • Architect Multiprofessioneel Architectenbureau Verba | AAVO Architects
  • Timing 2009-2011
  • Oppervlakte 4.860 m²
  • Energie K30 - E61
  • Fotograaf Koen Van Damme

andere projecten