feasibility

In de technische en budgettaire haalbaarheidsstudies van een programma voor een gebouw of site bepalen we de noodzakelijke technieken en ontwerpparameters en zoeken we naar de integratie in het project. Deze studies geven praktische antwoorden en bieden inzicht op verschillende realistische denkpistes

Projecten