Bouwen van een privéwoning met pool house voor een Vlaamse ondernemer.
De woning is uitgerust met een bivalente installatie bestaande uit een geothermische warmtepomp en een biomassaketel. Alle ruimtes worden geventileerd met een luchtgroep met warmterecuperatie. Het aandeel hernieuwbare energie bestaat uit de geothermie, thermische zonnecollectoren, PV panelen en een windmolen.

De woning en de pool house zijn uitgerust met vloerverwarming. De warmtepomp en de biomassaketel werken bivalent en in cascade.
In de zomer wordt overgeschakeld op koeling met de geothermie als passieve bron. De ventilatielucht wordt verkoeld en de vloeren worden ingezet als klimaatvloeren. De bodem wordt in de zomer geregenereerd met warmte voor het volgende winterseizoen. De primaire elektrische energie van de warmtepomp wordt bekomen via de windmolen en de PV installatie.

De biomassaketel wekt samen met de zonnecollectoren het sanitair warm water op. De energie van de zonnecollectoren wordt als eerste opgeslagen in het buffervat sanitair warm water.  De biomassaketel zal enkel aangesproken worden in periodes met onvoldoende zon.
Het hemelwater wordt gerecupereerd en wordt gebruikt voor de spoeling van de toiletten en de tuinbevloeiing.

De elektrische installatie is opgebouwd op basis van KNX met koppeling van de klimatisatie en de audio/video systemen. De verlichting is zoveel mogelijk gekozen in LED-uitvoering, in combinatie met design armaturen. De volledige woning en alle installaties zijn beheersbaar via KNX touch panels, iPad en gsm.

Dit project resulteert in een zeer modern comfort met éénvoudig beheer en bediening. Indien het opslaan van elektrische energie een betaalbare kaart wordt en technisch niveau haalt zal deze woning zich kunnen voorzien van eigen energie door opwekking en opslaan van de elektrische energie. 

  • Opdrachtgever Private
  • Plaats Harelbeke
  • Architect Francisca Hautekeete Architectuur
  • Fotograaf Koen Van Damme

andere projecten