naar bureau

motief duurzaamheid

De verantwoordelijkheid van ontwerpers en bouwheer dient vertaald te worden in synergiën van architectuur, slanke energie concepten, hernieuwbare energie en efficiënte gebouwtechnologie.  Bewuste keuzes en weloverwogen investeringen moeten leiden tot duurzaam bouwen in vorm, verbruik, onderhoud en herbestemming.

We werken steeds in teamvorm om duurzaamheid in een project te definiëren. In een eerste fase gebruiken we de epb-studie en andere softwarepakketten om de behoeftes aan energie in kaart te brengen. Zowel de geometrie als de bouwenveloppe worden sterk bepaald door daglichttoetreding en de thermische invloeden van ons klimaat. In een volgende fase gaan we de comfortparameters bepalen en technische concepten onderzoeken.  Duurzame principes starten bij passieve maatregelen die zich vereenzelvigen met architectuur.  De uiteindelijke energiebehoefte wordt zoveel mogelijk opgewekt door de toepassing van hernieuwbare energieën.  Het is belangrijk intens, versneld en interactief te kunnen samenwerken en architectuur te ondersteunen met concrete simulaties op het vlak van thermisch comfort, daglichttoetreding en winddruksimulaties. 

Deze methodiek begeleidt architectuur naar slimme gebouwen met slanke technieken.

We verwijzen naar de inventieve torens die termieten bouwen, torens die op geniale manier erin slagen het klimaat te regelen zonder enige vorm van energie behalve zon en wind.

termiet termiet