naar bureau

motief herbestemming

Vanuit historische waarde of vanuit de duurzaamheidsgedachte worden steeds meer projecten ontwikkeld waarbij bestaande gebouwen en sites nieuwe functies krijgen. Het betreft een herbestemming van ons patrimonium tot gebouwen en functies met hedendaags comfort. Deze opdrachten dagen ons uit om de gelaagdheid te lezen van bestaande structuren en de logica waarmee het gebouw oorspronkelijk gebouwd is. Weloverwogen, grondig en respectvol voor het gebouw kunnen we stap voor stap een visie vormen over hoe we de technische uitrusting kunnen integreren. Het verenigen van hedendaags comfort en techniek met een te onderzoeken gelaagdheid accelereert onze motivatie.

Onze aanpak betekent een meerwaarde voor het ontwikkelen van dergelijke projecten. Onderstaand vindt u verschillende beschermde monumenten en historische panden of sites die in ontwerpfase of reeds uitgevoerd zijn.