De historische site van het Slot van Male omvat een aantal gebouwen zoals het kasteel, het neerhof, het gemeentehuis en een bistro met aansluitend de gebouwen van bosbeheer. Het bestaat uit een gedeeltelijke nieuwbouw, renovatie en restauratie tot een vijf-sterren hotel.
Het programma omvat een restaurant, een grootkeuken, een wellness en een fitness, ontvangst- en conferentie-ruimtes en hotelkamers in een historisch kader.
Dit historisch gebouw met een oppervlakte van 8.400 m² wordt onderzocht naar de haalbaarheid voor de implementatie van deze functies. De haalbaarheidsstudie was zowel functioneel als financieel.
Het project is opgestart met het opmaken van een masterplan. Een eerste stap is de optimalisatie van de schil en dit versus de te verwachten energie- en investeringskost. De schil werd volledig onder de loep genomen en per onderdeel bepaald, dit door verschillende simulaties. Op deze wijze wordt vanuit architectuur (en zijn isolatiegraad) en vanuit een gebruikersprofiel (verschillende functies, bezettingen) het energieverbruik berekend. Deze analyse en de berekening van de energiebehoeftes, het gebruikersprofiel en seizoensgebonden factoren leiden tot het concept van een warmte- en koude-opwekking. Dit concept draagt over de verschillende gebouwen. De hoofdopwekking warmte is een trivalente installatie met aardgasketel, WKK en warmtepompen met beoveld.

Het project moet een zo natuurlijk en authentiek mogelijk karakter krijgen, ook in zijn thermisch comfort. De architecturale integratie van de technische installaties is van bijzonder groot belang.
Vanuit duurzaamheid, authenticiteit en comfort wordt het project geklimatiseerd.
De verlichting van deze site is prioritair voor de totaalbeleving als hotelgast van het verblijf. Sereniteit en geborgenheid zijn de visie op het verlichtingsconcept.

  • Opdrachtgever Deprez Invest
  • Plaats Brugge
  • ArchitectRobbrecht en Daem architecten Callebaut Architecten

  • Timing 2015 - 2016
  • Status Masterplan studie
  • Oppervlakte 8.400 m²
  • Hotel Rating 5 sterren

andere projecten