naar overzicht

Gruuthusemuseum

Het Gruuthuse, als symbool van Brugge en monument, wordt volledig gerestaureerd en aangevuld met een nieuw ticketpaviljoen.

Met veel aandacht voor integratie in dit uitzonderlijk historisch kader en overleg tussen alle ontwerpers is het project ontworpen met alle hedendaagse comfort op het gebied van de technische installaties. Hoofdzakelijk de elektrische installatie is het project volledig vernieuwd conform de huidige normeringen. Vanuit de algemene visie is een intelligente installatie ontworpen waarmee multimedia-apparatuur kan worden aangestuurd en een interactief museum kan opgebouwd worden met routes ondersteund door RFID techniek.

Zowel het concept in haar flexibiliteit als de fysische plaatsing van de volledige elektrische installatie resulteren in een moderne en tegelijk respectvolle installatie voor dit historisch kader. Nog meer dan de verlichtingsinstallatie dient ze onzichtbaar en anoniem aanwezig te zijn, beantwoordend aan de hedendaagse eisen wat betreft sterkstroomvoorzieningen, data- en beveiligingstechnieken.

Het onderzoekswerk en het traject tot het vinden van oplossingen is het meest essentiële in dergelijke projecten en is afhankelijk van het innemen van strategische plekken en het vinden van atypische oplossingen.

De beveiligingstechnieken : de branddetectie, de inbraakdetectie, de camerabewaking en de toegangscontrole zijn een zeer belangrijk onderdeel van deze opdracht.

De verlichtingsinstallatie en de museale verlichting is een samenwerking met Licht - Joost De Beij. De volledige verlichtingsinstallatie is vernieuwd en op maat ingezet volgens de scenografie van het nieuwe museum.

  • OpdrachtgeverStad Brugge
  • Plaats Brugge
  • ArchitectnoAarchitecten
  • Timing 2015- 2019
  • FotograafKlaas Verdru

andere projecten