naar bureau

motief budgettering

Het budget begroten is een basismotief die de ontwikkeling van een project bepaalt. Het is een uitgangspunt van waaruit beslissingen worden genomen naar comfortniveau, duurzaamheid en concepten.  In een vroeg stadium maken we zeer duidelijke en overzichtelijke budgetnota’s op. De procesregie zal in alle fases het budget en de aannames toetsen aan de evolutie van het project. Zonder onverwachte wendingen in het project streven we naar een absolute beheersing van de budgetlijn tot en met de voorlopige oplevering.